Αναγνώστες

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ)
Ακολουθεί ενδεικτικό δείγμα πλούσιου ή αλλιώς ποιοτικού λεξιλογίου