Αναγνώστες

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΤΟ ΥΦΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΥΦΟΥΣ.

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες των μαθητών είναι να χαρακτηρίσουν το  ύφος ενός λογοτεχνικού κειμένου, αφού συχνά αγνοούν τα είδη του και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε είδους. Θα παραθέσουμε λοιπόν τις αναγκαίες πληροφορίες περί "ύφους".