Αναγνώστες

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Ακολουθεί μια πρόταση για τη σχολική γιορτή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.