Αναγνώστες

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ακολουθεί κριτήριο αξιολόγησης στην  ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:Α, Β΄, Γ΄, ΤΑΞΗΣ

Ακολουθούν κριτήρια αξιολόγησης στη Νεοελληνική λογοτεχνία Α΄, Β΄, Γ΄τάξης γυμνασίου.