Αναγνώστες

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣΑκολουθούν επιγραμματικά οι βασικές διαφορές παραδοσιακής και μοντέρνας ποίησης καθώς και παραδείγματα παραδοσιακών και μοντέρνων ποιημάτων αντίστοιχα.