Αναγνώστες

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Οι λέξεις στο ταξίδι τους μέσα στο χρόνο αλλάζουν συχνά σημασία και εννοιολογικό περιεχόμενο και σηματοδοτούν πλέον νέες έννοιες και αντικείμενα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αλλαγών είναι και τα παρακάτω: