Αναγνώστες

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Ο ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Τα σύνθετα ρήματα της αρχαίας Ελληνικής συχνά δυσκολεύουν τους μαθητές όσον αφορά τη συλλαβή στην οποία θα πρέπει να τονιστούν μετά τη σύνθεση. Παραθέτουμε, πιο κάτω, τους βασικότερους κανόνες τονισμού των σύνθετων ρημάτων.