Αναγνώστες

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Ακολουθούν οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014