Αναγνώστες

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΣΗΜΑΣΙΑ-ΣΥΝΤΑΞΗ. ΜΟΝΟΠΤΩΤΕΣ, ΔΙΠΤΩΤΕΣ, ΤΡΙΠΤΩΤΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ.

Οι προθέσεις είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο του συντακτικού. Ακολουθεί η σημασία και η σύνταξή τους τόσο για τις κύριες, όσο και για τις καταχρηστικές και ειδικότερα για τις μονόπτωτες, δίπτωτες και τρίπτωτες.