Αναγνώστες

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

 Ακολουθεί θεωρία και κλίση για τα αριθμητικά επίθετα της αρχαίας ελληνικής.