Αναγνώστες

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια εμπεριστατωμένη λογοτεχνική ανάλυση, είναι η γνώση των βασικών όρων της αφηγηματολογίας που αφορούν τον αφηγητή, το είδος της αφήγησης τον αφηγηματικό χρόνο καθώς και των τεχνικών που συνδέονται μ’ αυτόν.