Αναγνώστες

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14


Ακολουθεί η εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλα­δικά εξεταζόμενων μαθημάτων  της Γ' Λυκείου -  Θεωρητικής κατεύθυνσης - για  το σχολικό έτος  2013-2014: