Αναγνώστες

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ (ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ακολουθεί θεωρία και ασκήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο των προσδιορισμών στα αρχαία ελληνικά (ονοματικών και επιρρηματικών). Καλή μελέτη!