Αναγνώστες

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Λύστε το παρακάτω σταυρόλεξο στις διακοπές σας και ταυτόχρονα κάντε επανάληψη στη γραμματική των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής!
image