Αναγνώστες

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ακολουθεί φόρμα έκθεσης γενικής εκτίμησης σχολικής μονάδας και φόρμα ετήσιας έκθεσης αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας καθώς και ενδεικτικά δείγματα εκθέσεων αυτοαξιολόγησης από σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο πειραματικό στάδιο της διαδικασίας.

Για να δείτε την έκθεση γενικής εκτίμησης της εικόνας του Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Χάλκης Δωδεκανήσου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%93%CE%B5%CE%BD_%CE%95%CE%BA%CF%84%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%9B.%CE%A4.%20%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B7%CF%82.pdf

Για να δείτε την έκθεση γενικής εκτίμησης της εικόνας του Εσπερινού Γυμνασίου Αιγάλεω πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%93%CE%B5%CE%BD_%CE%95%CE%BA%CF%84%20%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89.pdf

Για να δείτε την έκθεση γενικής εκτίμησης της εικόνας του 1ου ΕΠΑ.Λ Υμηττού πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%93%CE%B5%CE%BD_%CE%95%CE%BA%CF%84%201%CE%BF%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B%20%CE%A5%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%84%CE%BF%CF%8D.pdf

Για να δείτε την έκθεση γενικής εκτίμησης της εικόνας του ΕΠΑ.Λ Αχαρνών  πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%93%CE%B5%CE%BD_%CE%95%CE%BA%CF%84%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B%20%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%8E%CE%BD.pdf

Για να δείτε την έκθεση γενικής εκτίμησης της εικόνας του Πειραματικού γυμνασίου Παλλήνης πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%93%CE%B5%CE%BD_%CE%95%CE%BA%CF%84%20%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%20%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%20%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82.pdf

 Για να δείτε ερευνητικά εργαλεία που διαμορφώθηκαν και αξιοποιήθηκαν από σχολικές μονάδες για τη διερεύνηση συγκεκριμένων δεικτών πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%99%CE%99%CE%99%20%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf


Η έκθεση ‘Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου’ συντάσσεται άπαξ με την έναρξη της υλοποίησης των διαδικασιών της ΑΕΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η έκθεση αποτελεί το εναρκτήριο σημείο της εφαρμογής της ΑΕΕ στο σχολείο και αποτυπώνει την αξιολογική κρίση των εκπαιδευτικών για το σχολείο σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Αποτελεί το κείμενο το οποίο η Σχολική Μονάδα συντάσσει μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης δραστηριότητας και στο οποίο παρουσιάζει με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο, τόσο τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που ανέπτυξε, όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.
Τα αποτελέσματα της έκθεσης της «Γενικής Εκτίμησης» (επιτεύγματα και αδυναμίες του σχολείου) αποτελούν τη βάση στην οποία θα στηριχθεί η συνέχεια της εφαρμογής των διαδικασιών της ΑΕΕ (συστηματική διερεύνηση δεικτών, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και επιλογή σχεδίων δράσης)
Οι τρεις ενότητες τις οποίες προτείνεται να περιλαμβάνει η έκθεση «Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου» είναι:
·         Οι διαδικασίες αξιολόγησης που ακολούθησε η Σχολική Μονάδα για τη συνολική απεικόνιση του σχολείου, ενότητα στην οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες όπως: ο χρόνος και η διάρκεια της αξιολόγησης, ο αριθμός των ομάδων που δημιουργήθηκαν, η σύνθεση των ομάδων, ο αριθμός των συναντήσεων κάθε ομάδας κλπ. (200 λέξεις περίπου).
·         Το φύλλο της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου, στο οποίο αποτυπώνεται περιγραφικά και ποσοτικά η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Πρόκειται στην ουσία για την παρουσίαση του αποτελέσματος της εργασίας της ολομέλειας των συμμετεχόντων, με την καταγραφή της ενιαίας θέσης ή εικόνας για το σύνολο των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αφορά τη διατύπωση αιτιολογημένων αξιολογικών κρίσεων για την εικόνα του σχολείου (100 λέξεων περίπου για κάθε δείκτη ποιότητας), έτσι ώστε να υποστηρίζεται με συγκεκριμένα στοιχεία η ανάδειξη των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων του σχολείου ή/και των περιοχών που απαιτούν βελτίωση. Η ποσοτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, προσφέρει ένα συνοπτικό αριθμητικό χαρακτηρισμό στην αποτίμηση κάθε επιμέρους δείκτη, διευκολύνοντας τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, τόσο ανάμεσα στις διάφορες περιοχές του εκπαιδευτικού έργου (π.χ. την ιεράρχηση των περιοχών του εκπαιδευτικού έργου ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τον εύκολο εντοπισμό των σημείων υπεροχής και των αδυναμιών του σχολείου), όσο και ως προς τη διαφοροποίηση της κατάστασης και της λειτουργίας του σχολείου στην πάροδο του χρόνου. Για την ποσοτική αποτύπωση προτείνεται η καταγραφή της κοινώς αποδεκτής θέσης των μελών της σχολικής κοινότητας με τη χρήση της τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακας 1-4, όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).
·         Τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης, ενότητα στην οποία παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο όπως: τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου (οι δείκτες του ΕΕ που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία), οι αδυναμίες του σχολείου (οι περιοχές του ΕΕ με τα περισσότερα προβλήματα), καθώς και οι δείκτες του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη (300 λέξεων περίπου). Η ενότητα αυτή μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα, προσφέροντας έτσι μια συνοπτική και διαχειρίσιμη εικόνα των κύριων αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και των περιοχών του εκπαιδευτικού έργου που συνδέονται στη συνέχεια με συστηματικότερη διερεύνηση από τις σχολικές μονάδες που προβλέπεται να προχωρήσουν σ’ αυτήν τη διαδικασία.
·         Σε παράρτημα της έκθεσης μπορεί να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν οι επί μέρους ομάδες εργασίας και τα οποία αξιοποιήθηκαν από την ολομέλεια για τη σύνθεση μιας κοινώς αποδεκτής εικόνας του σχολείου.
·         Όσον αφορά, τέλος, τα περιγραφικά τμήματα της έκθεσης, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι είναι σημαντικό:
·         να αξιοποιούνται εκφραστικά μέσα που βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση των κύριων σημείων, όπως η χρήση υπότιτλων, κεφαλαίων, πλάγιων και έντονων γραμμάτων, υπογραμμίσεων κ.ά.,
·         να περιλαμβάνονται πληροφορίες που είναι σαφείς και συγκεκριμένες,
·         να αποφεύγονται οι εύκολες και οι ανώδυνες γενικεύσεις όπως π.χ. ‘η συμπεριφορά των μαθητών είναι γενικά καλή’,
·         να περιέχονται αξιολογικές κρίσεις βασισμένες σε ποικιλία πηγών και συγκεκριμένα στοιχεία και όχι απλή περιγραφή ζητημάτων,
·         οι κρίσεις που διατυπώνονται να προκύπτουν από τη σύγκριση των δεδομένων με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτική φόρμα Έκθεσης ‘Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου’, την οποία μπορεί να συμπληρώσει το σχολείο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Ταυτότητα του σχολείου
Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας.Α. Διαδικασίες Αξιολόγησης
Διατυπώνεται σύντομο κείμενο (200 λέξεων περίπου) σχετικά με τις διαδικασίες που ακολούθησε η Σχολική Μονάδα για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (π.χ. αναφορά στο χρόνο και τη διάρκεια της αξιολόγησης, τον αριθμό των ομάδων που δημιουργήθηκαν, τη σύνθεση των ομάδων, τον αριθμό των συναντήσεων κάθε ομάδας κ.λπ.).


Β. Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου
Καταγράφεται η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η κοινώς αποδεκτή θέση για την εικόνα του σχολείου αποτυπώνεται περιγραφικά σε σύντομο κείμενο (100 λέξεων περίπου) με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης αλλά και ποσοτικά με τη χρήση της τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακας 1-4, όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3-καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα). Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση για την κατάσταση του σχολείου ως προς κάποιον τομέα, καταγράφονται τα δύο ‘πλειοψηφικά’ αποτελέσματα στο πλαίσιο της ομάδας.Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου :
1
2
3
4
Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 1: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Δείκτης Αξιολόγησης 1.1. Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών χώρων, των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού. Επίσης, αποτιμάται η επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου. Εξετάζεται κατά πόσον οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου, η υλικοτεχνική υποδομή και οι οικονομικοί πόροι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4Δείκτης Αξιολόγησης 1.2. Στελέχωση του σχολείου

Εξετάζεται κατά πόσο ο αριθμός, η σύνθεση, η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και η εμπειρία των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Επίσης, αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια του διοικητικού, του ειδικού επιστημονικού και του βοηθητικού προσωπικού.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4


Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

Δείκτης Αξιολόγησης 2.1. Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής

Η ηγεσία και η διοίκηση του σχολείου αποτιμώνται σε σχέση με την οργάνωση και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Η διατύπωση οράματος για την εργασία του σχολείου με τον καθορισμό των βασικών επιδιώξεων των στόχων και των αξιών που διέπουν τη σχολική ζωή, η διαμόρφωση ενός συμμετοχικού, συλλογικού και συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδα, η διαμόρφωση και η εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:


Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4

Δείκτης Αξιολόγησης 2.2. Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων
Εκτιμάται η καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων – η κατανομή τους σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου – καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4


Δείκτης Αξιολόγησης 2.3. Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

Αποτιμώνται οι πρακτικές του σχολείου σε σχέση με την αξιοποίηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης, η ουσιαστική υποστήριξή τους στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, η υποστήριξη και ο συντονισμός της συνεργασίας τω εκπαιδευτικών των τμημάτων ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με την εμπειρία και τις ικανότητες του, αποτελούν σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη..

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ   

Δείκτης Αξιολόγησης 3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 
Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου: ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και το αντικείμενο της διδασκαλίας, η αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης, αποτελούν, μεταξύ άλλων, ενδείξεις ποιότητας για την εξέταση του δείκτη.
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:


Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4


Δείκτης Αξιολόγησης 3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών 
Αποτιμάται η λειτουργία της σχολικής τάξης με βάση την ανάπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίες συνδέονται με παραμέτρους όπως: η οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή, η έμφαση στη θετική ενίσχυση των μαθητών, η ποιότητα της αξιολογικής διαδικασίας με τη διαμορφωτική λειτουργία της αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων αξιολογικών μεθόδων, η σύνδεση των δοκιμασιών της αξιολόγησης με τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, η συστηματική καταγραφή της επίδοσης των μαθητών, η τακτική ενημέρωση των μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους κ.λπ.
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:


Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4


ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ    

Δείκτης Αξιολόγησης 4.1. Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών και
μεταξύ των μαθητών
Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Η σύμφωνη με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης στάση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους μαθητές, η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των πρακτικών που διέπουν τη σχολική ζωή, η υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία στη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, αποτελούν στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:


Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4

Δείκτης Αξιολόγησης 4.2. Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς
Αποτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο με τους γονείς όπως επίσης και οι συνεργασίες του με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Η τακτική, αμφίδρομη και ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς σχετικά με την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών όπως επίσης και η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4


ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ     

Δείκτης Αξιολόγησης 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις
Αποτιμάται η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με την εξέταση παραμέτρων όπως είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή από το σχολείο προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και η υποστήριξη καινοτομικών αλλαγών. Επίσης, εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης με την υλοποίηση ειδικών υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών προγραμμάτων.
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:


Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4


Δείκτης Αξιολόγησης 5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
Αποτιμώνται οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης. Η σύνδεση των σχεδίων δράσης με συγκεκριμένα αποτελέσματα αξιολόγησης, η διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης όπως επίσης και η μέριμνα για την αξιοποίηση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:


Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

Δείκτης Αξιολόγησης 6.1. Φοίτηση και διαρροή των μαθητών 
Αποτιμάται κατά πόσον οι διαμορφωμένες πρακτικές του σχολείου (διαδικασίες, μέτρα, παρεμβάσεις) διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε όλες τις τάξεις του σχολείου και είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων φοίτησης και διαρροής.
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4


Δείκτης Αξιολόγησης 6.2. Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών  
Εκτιμάται η εικόνα του σχολείου ως προς τις επιδόσεις των μαθητών του σε σχέση με τους στόχους και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών, καθώς και ως προς την πρόοδο που παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4
Δείκτης Αξιολόγησης 6.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών   
Εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο διασφαλίζει τη συναισθηματική, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών και υποστηρίζει τη διάπλαση υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών.
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:


Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4


ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ    

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου
Αποτιμώνται τα αποτελέσματα του σχολείου με βάση τους στόχους που τέθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Η ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις, η επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου, η αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης που υλοποιήθηκαν, αποτελούν, μεταξύ άλλων, σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη.
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:


Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:
1
2
3
4

Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης
Παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημεία υπεροχής και οι αδυναμίες του σχολείου, καθώς και οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη Σχολική Μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη (300 λέξεις περίπου).


Ακολουθεί ενδεικτική φόρμα ετήσιας έκθεσης αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας.


 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΣχολική μονάδα:

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου

Ταυτότητα του σχολείου
Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας.1. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ


1.1. Οι διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν :
(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές)

Στον ετήσιο προγραμματισμό του σχολείου ο
Στη Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου ο
Στη Συστηματική διερεύνηση δεικτών ο
Στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την επιλογή σχεδίων δράσης ο
Στον σχεδιασμό  και στην εφαρμογή των σχεδίων δράσης ο


1.2.Χρόνος που αφιερώθηκε στις διαδικασίες ανάπτυξης της ΑΕΕ στο σχολείο  
 αριθμός συναντήσεων   ο
 ώρες κατά προσέγγιση  ο

1.3. Οι διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν με εργασία των συμμετεχόντων σε:
(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές)

ομάδες  εργασίας ο
Σύλλογο διδασκόντων ο
Ολομέλεια του σχολείου  ο   

1.4. Συμμετοχή στις διαδικασίες:
(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές)

Εκπαιδευτικοί ο   
Μαθητές (εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας) ο  
Γονείς  (εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων)    ο                 
Σχολικός Σύμβουλος  (Παιδαγωγικής Ευθύνης)  ο  
Σχολικοί Σύμβουλοι (Ειδικοτήτων)  ο 
Εκπρόσωποι  φορέων της τοπικής κοινωνίας    ο 

1.5. Το αποτέλεσμα των  διαδικασιών υπήρξε προϊόν σύνθεσης των θέσεων όλων των συμμετεχόντων:                                              
                                
πλήρως ο 
μερικώς  ο 
καθόλου ο

1.6. Προβλέφθηκαν  διαδικασίες ενδιάμεσης αξιολόγησης/ ανατροφοδότησης   :  
ναι  ο     όχι  ο

1.7. Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν :
(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές)

σχετική βιβλιογραφία              καθόλου ο λίγο ο αρκετά  ο πολύ ο
το υλικό της ΑΕΕ                     καθόλου ο λίγο ο  αρκετά ο πολύ ο
υλικό από καλές πρακτικές   καθόλου ο λίγο ο  αρκετά ο πολύ ο
άλλων σχολείων                      καθόλου ο λίγο ο αρκετά ο πολύ ο                                   
                            
1.8. Πηγές  άντλησης δεδομένων :
(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές)

Μαθητές ο     
Γονείς  ο
Πρακτικά συνεδριάσεων   ο
Μαθητολόγια ο
Ημερολόγιο Διευθυντή ο
Καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων ο


1.9. Μέθοδοι/ ερευνητικά εργαλεία  που χρησιμοποιήθηκαν :
(σημειώνετε περισσότερες της μίας επιλογές)

 α. έρευνα αρχείου ο
 β. φόρμα καταγραφής δεδομένων ο
 γ. ερωτηματολόγιο γονέων ο
 δ. ερωτηματολόγιο μαθητών ο
ε.  συνέντευξη μαθητών ο
στ.  παρατήρηση  μαθητών ο
ζ. παρατήρηση  διδασκαλίας ο
η. άλλο …………………..ο


 2. Εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή  της ΑΕΕ στο σχολείο

Καταγράφονται οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών από την ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ και τα αποτελέσματα των δράσεων του σχολείου.  

2.1. Σημειώστε τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τη συνεργασία / επικοινωνία που αναπτύχθηκε :

2.1.1. Μεταξύ των εκπαιδευτικών   καθόλου  ο λίγο ο  αρκετά ο  πολύ ο 
2.1.2.Μεταξύ  εκπαιδευτικών & μαθητών καθόλου  ο λίγο ο  αρκετά ο  πολύ ο
2.1.3.Μεταξύ εκπαιδευτικών & γονέων καθόλου  ο λίγο ο  αρκετά ο  πολύ ο 

2.2. Σημειώστε τον βαθμό ικανοποίησης από την επικοινωνία/ συνεργασία της σχολικής μονάδας με τους Σχολικούς Συμβούλους : 

2.2.1. Υποστήριξη  στην  ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ
καθόλου  ο λίγο ο  αρκετά ο  πολύ ο

2.2.2. Ανάπτυξη ενδοσχολικής συνεργασίας
καθόλου  ο λίγο ο  αρκετά ο  πολύ ο

2.2.3. Κοινές επιμορφωτικές συναντήσεις
καθόλου  ο λίγο ο  αρκετά ο  πολύ ο

2.3 Σημειώστε τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σχετικά με θετικά σημεία και προβλήματα ή  δυσκολίες που διαπιστώθηκαν στα ακόλουθα:

2.3.1.-Διαθέσιμος χρόνος      ελάχιστος ο  μικρός ο   αρκετός  ο  μεγάλος ο
2.3.2. Οικονομική  στήριξη    ελάχιστη  ο  μικρή  ο αρκετή ο μεγάλη ο   
2.3.3.  Χρήση Υποδομών και μέσων ανεπαρκή ο  ικανοποιητικά ο  πολύ καλά ο εξαιρετικά ο
                          
2.3.4. Ανάπτυξη τεχνογνωσίας    ελάχιστη  ο  μικρή  ο αρκετή ο μεγάλη ο           
2.3.5. Ανταπόκριση από γονείς     ελάχιστη  ο  μικρή  ο αρκετή ο μεγάλη ο
2.3.6. Ανταπόκριση από φορείς     ελάχιστη  ο  μικρή  ο αρκετή ο μεγάλη ο    
2.3.7. Βελτίωση σχέσεων &  κλίματος
                                                         ελάχιστη  ο  μικρή  ο αρκετή ο μεγάλη ο    
2.3.8. Βελτίωση της εικόνας του σχολείου στην κοινωνία                        
                                                         ελάχιστη  ο  μικρή  ο αρκετή ο μεγάλη ο          

2.4. Καταγράφονται οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τα αποτελέσματα της δράσης. Σημειώστε τον βαθμό στον οποίο ισχύει καθένα από τα παρακάτω:
2.4.1. Τα αποτελέσματα της δράσης ανταποκρίνονται στους στόχους και τα κριτήρια επιτυχίας που  τέθηκαν κατά το σχεδιασμό.
                                                            καθόλου  ο λίγο  ο   αρκετά ο    πολύ ο
2.4.2. Τα αποτελέσματα της δράσης ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων
                                                             καθόλου  ο λίγο  ο   αρκετά ο    πολύ ο
2.4.3. Τα αποτελέσματα της δράσης συνέβαλαν στη βελτίωση των γνώσεων και στην αλλαγή του κλίματος και των σχέσεων στο σχολείο
                                                             καθόλου  ο λίγο  ο   αρκετά ο    πολύ ο
2.4.4. Τα αποτελέσματα της δράσης ενσωματώθηκαν στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου 
                                                             καθόλου  ο λίγο  ο   αρκετά ο    πολύ ο
2.4.5. Το Σχέδιο Δράσης συνιστά μια καλή πρακτική που μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλες Σχολικές Μονάδες
                                                              καθόλου ο  λίγο  ο  αρκετά  ο     πολύ  ο    Αξιολόγηση Δεικτών Ποιότητας του Εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο

Δείκτης 1 :     Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών χώρων, των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού και ως προς την επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.3.1. Δημιουργία,  ανανέωση,  επέκταση χώρων ð
1.3.2. Συντήρηση, εμπλουτισμός, ανανέωση εξοπλισμού ð
1.3.3. Συντήρηση /εξοπλισμός λοιπών χώρων ð
1.3.4. Ιστοσελίδα του σχολείου ð
Δείκτης 2 :      Στελέχωση του σχολείου
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Εξετάζεται η επάρκεια της στελέχωσης και ο βαθμός ανταπόκρισης του ανθρώπινου δυναμικού στις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.4.2. Ανάθεση διδακτικού έργου
1.4.4. Ανάθεση εξωδιδακτικού έργου εκπαιδευτικών
Δείκτης 3 :     Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Αποτιμάται η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας και της διοίκησης του σχολείου σε σχέση με την οργάνωση και το συντονισμό της σχολικής ζωής.
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.4.1. Χρονοδιάγραμμα ετήσιου διδακτικού έργου & δραστηριοτήτων
1.4.3. Σύνταξη Ωρολογίου προγράμματος σχολείου 
1.4.10. Προγραμματισμός συνεδριάσεων  (Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου, μαθητικών κοινοτήτων)
1.5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων                           
Δείκτης 4  :      Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Εκτιμάται η διαχείριση των οικονομικών πόρων και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.3.5. Διάθεση χώρων για  λειτουργία ειδικών προγραμμάτων
1.3.6.  Διαχείριση των οικονομικών  του σχολείου                                         
1.4.7. Οργάνωση και καταγραφή αρχειακού υλικού   
1.4.9. Συμπλήρωση, ενημέρωση Συστήματος Καταγραφής (SURVEY) 

Δείκτης 5 :  Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Αποτιμώνται οι πρακτικές του σχολείου σε σχέση με την αξιοποίηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με την εμπειρία και τις ικανότητες του
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.4.2. Ανάθεση διδακτικού έργου εκπαιδευτικών
1.4.4. Ανάθεση εξωδιδακτικού έργου εκπαιδευτικών
1.4.5. Οργάνωση και λειτουργία  Ολοήμερου
1.4.6. Οργάνωση και λειτουργία  Τμήματος Ένταξης   
1.4.8. Προγραμματισμός χρήσης εργαστηρίων 
1.7.6. Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών                 
Δείκτης 6  :  Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου σε θέματα όπως ο  σχεδιασμός της διδασκαλίας, οι διδακτικές μέθοδοι, η  αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης, κα.
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.7.6. Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών
1.7.7. Βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών
1.7.8. Λειτουργία Μαθητικών Ομίλων
Δείκτης 7  :  Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Αποτιμάται η λειτουργία της σχολικής τάξης σε θέματα όπως η οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή, η ενίσχυση των μαθητών, η ποιότητα της αξιολογικής διαδικασίας, η ενημέρωση των μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους κλπ.
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.7.6. Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών
1.7.7. Βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών
1.7.8. Λειτουργία Μαθητικών Ομίλων
Δείκτης 8  : Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών και μεταξύ των μαθητών
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο, και η υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία  μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους.  
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.7.1. Ανάπτυξη και βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων με μαθητική κοινότητα  
1.7.2. Διαχείριση προβλημάτων  σχολικής βίας                                                                                                                   
Δείκτης 9  : Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Αποτιμώνται οι αμφίδρομες σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς σχετικά με την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών και η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.7.1. Ανάπτυξη και βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων με γονείς και κηδεμόνες 
1.7.4. Συμβουλευτική γονέων
1.8. Προγραμματισμός δράσεων για ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς                                                                    
Δείκτης 10  :  Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Αποτιμάται η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας  σε θέματα όπως η ανάπτυξη και η εφαρμογή από το σχολείο προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και η υποστήριξη καινοτομικών αλλαγών.
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.6. Υλοποίηση  θεσμοθετημένων δράσεων, ενταγμένων στα προγράμματα σπουδών
1.7.5. Αντιστάθμιση και υποστήριξη των μαθητών (ενισχυτική διδασκαλία, κλπ.) 
1.7.8. Λειτουργία Μαθητικών Ομίλων     
1.7.9. Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς                                                                                                                                                       
1.7.10. Συμμετοχή σε διασχολικό πρωτάθλημα
1.7.11. Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και καινοτόμες δράσεις
Δείκτης 11  :  Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Αποτιμώνται οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης με έμφαση στη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας, την αξιοποίηση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους. 
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.3. Εποπτεία και διαχείριση υποδομών και διαθέσιμων υλικών πόρων
1.4. Οργάνωση και διοίκηση του σχολείου
1.7. Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων σε ενδοσχολικό επίπεδο (1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 17.4., 1.7.5, 1.7.6., 1.7.7)
1.8. Προγραμματισμός δράσεων για ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς (1.8.4., 1.8.5., 1.8.6)
Δείκτης 12  :  Φοίτηση και διαρροή των μαθητών
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Αποτιμώνται οι πρακτικές του σχολείου (διαδικασίες, μέτρα, παρεμβάσεις) στη διασφάλιση της φοίτησης των μαθητών και στην αντιμετώπιση  προβλημάτων φοίτησης και διαρροής
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.7.3. Αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διαρροής   
1.7.4. Συμβουλευτική γονέων, εφήβων
1.7.5. Αντιστάθμιση και υποστήριξη των μαθητών                                   
Δείκτης 13  :  Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Εκτιμάται η εικόνα του σχολείου ως προς τις επιδόσεις των μαθητών του σε σχέση με τους στόχους και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών, καθώς και ως προς την πρόοδο που παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά.

1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.5.6. Σχολικές Πρωτοβουλίες-Δραστηριότητες Μαθητών
 1.6. Υλοποίηση  θεσμοθετημένων δράσεων, ενταγμένων στα προγράμματα σπουδών
1.7.9. Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς                                                                                                                                                       
1.7.10. Συμμετοχή σε διασχολικό πρωτάθλημα
1.7.11. Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και καινοτόμες δράσεις
Δείκτης 14  :   Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο διασφαλίζει τη συναισθηματική, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών και υποστηρίζει τη διάπλαση υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών.
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμού
1.5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων
1.6. Υλοποίηση  θεσμοθετημένων δράσεων, ενταγμένων στα προγράμματα σπουδών
1.7.9. Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς                                                                                                                                                      
1.7.10. Συμμετοχή σε διασχολικό πρωτάθλημα
1.7.11. Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και καινοτόμες δράσεις
Δείκτης 15
Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη
Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη / κείμενο 100 λέξεων)
Αποτιμώνται τα αποτελέσματα του σχολείου με βάση τους στόχους που τέθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς σε θέματα όπως η ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις, η επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου, η αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης που υλοποιήθηκαν.
1
2
3
4

Δείκτες του ετήσιου προγραμματισμούΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου