Αναγνώστες

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


Ακολουθούν συνδυαστικές ερωτήσεις από διαφορετικά κεφάλαια στην Ιστορία κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου. Καλή εξάσκηση!

 Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ