Αναγνώστες

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

ΚΥΡΙΛΛΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΑΓΟΛΙΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Το κυριλλικό αλφάβητο δημιουργήθηκε στη λογοτεχνική σχολή της Πρεσλάβας κατά την εποχή της πρώτης βουλγαρικής αυτοκρατορίας (10ος αιώνας μ.Χ.) πιθανώς από μαθητές των βυζαντινών Ελλήνων μοναχών Κυρίλλου-Κωνσταντίνου και Μεθοδίου προς τιμή των οποίων πήρε και το όνομά του. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι όντως δημιουργήθηκε από τους Κύριλλο και Μεθόδιο, άλλοι λένε ότι επινοήθηκε από τον Άγιο Κλεμέντιο της Οχρίδας, 
ο οποίος ήταν και μαθητής των δυο πρώτων.
Οι μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος νωρίτερα είχαν δημιουργήσει το γλαγολιτικό αλφάβητο για τους Σλάβους της Μοραβίας στα πλαίσια της βυζαντινής πολιτικής για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων.