Αναγνώστες

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ)

Ακολουθούν τρία άγνωστα κείμενα αρχαίων ελληνικών με παρατηρήσεις για την εξάσκηση των υποψηφίων θεωρητικής κατεύθυνσης. Καλή εξάσκηση!


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Ακολουθούν βασικοί όροι της επικής αφήγησης που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές για την κατανόηση της Οδύσσειας του Ομήρου.