Αναγνώστες

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ: ΤΙ ΗΤΑΝ, ΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ


Στη διάρκεια της κατοχής το Βερολίνο προκειμένου να αντιμετωπίσει τους στρατιωτικούς και στρατηγικούς του στόχους στην ευρύτερη ελληνική περιοχή, Λιβύη-Μ.Ανατολή-Βαλκάνια, είχε υποχρεώσει την Ελλάδα να κεφαλαιοδοτεί και να συντηρεί τα στρατεύματα που στάθμευαν σ' αυτή και είχαν πεδίο δράσης την ευρύτερη περιοχή της.
Επιπλέον η Ελλάδα ανεφοδίαζε με τρόφιμα το μέτωπο της Λιβύης. Γι’ αυτούς τους λόγους η γερμανική απαίτηση για υψηλή κεφαλαιοδότηση από την Ελλάδα ήταν πιεστική και είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις ακόμα και της κατοχικής κυβέρνησης Τσολάκογλου που απειλούσε με παραίτηση.