Αναγνώστες

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η επιστροφή μιας λέξης, μεταλλαγμένης, στη γλώσσα από την οποία ξεκίνησε χαρακτηρίζεται ως αντι-δάνειο,  ως επιστροφή (νόστος) στη γλώσσα στην οποία γεννήθηκε. Οι λέξεις αυτές πλούτισαν διάφορες ξένες γλώσσες, και επέστρεψαν πάλι στην Ελληνική σαν νέες λέξεις αλλοιωμένες και δύσκολα αναγνωρίσιμες ως προς την αρχική δομή τους. Ακολουθούν δέκα χαρακτηριστικά  παραδείγματα γλωσσικών αντιδανείων της Ελληνικής.