Αναγνώστες

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΠΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ) ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΗ παραγωγή λόγου (παλιότερα έκθεση) είναι ίσως, σύμφωνα με κάποιους, το πιο απρόβλεπτο μάθημα, αφού δεν υπάρχουν αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, κοινά αποδεκτά απ’ όλους για την αξιολόγησή της. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα. Παραθέτουμε τα μετρήσιμα κριτήρια που λαμβάνουν υπ’ όψιν οι βαθμολογητές στην αξιολόγηση της παραγωγής λόγου (έκθεσης) στις πανελλαδικές εξετάσεις.