Αναγνώστες

Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗΣ.

Ακολουθούν κριτήρια αξιολόγησης στα αρχαία απο μετάφραση Α΄, Β΄, Γ΄, τάξης Γυμνασίου.