Αναγνώστες

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ


Ακολουθούν λεξιλογικές ασκήσεις για το μάθημα  Έκθεση-Έκφραση λυκείου! Καλή εξάσκηση!