Αναγνώστες

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Ακολουθούν πέντε (5) κριτήρια αξιολόγησης στα Λατινικά Β΄και Γ΄λυκείου.