Αναγνώστες

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ΦΟΡΜΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

 Ακολουθεί φόρμα προγραμματισμού σχεδίου δράσης σχολικής μονάδας, αναλυτικό πλαίσιο ανάπτυξης και παραδείγματα σχεδίου δράσης σχολικής μονάδας.