Αναγνώστες

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ

Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου δεν ήταν πάντα εικοσιτέσσερα. Στη διάρκεια της εξέλιξής του μέσα στους αιώνες κάποια απ’ αυτά πέσανε σε αχρηστία και σταδιακά εγκαταλείφθηκαν.


Αρχαϊκά γράμματα
(Ϝ ϝ) Δίγαμμα
 (ϙ)(Ϟ).Κόππα
(ϡΣαμπί
Άλλα γράμματα
 (Ϛ ϛ)Στίγμα