Αναγνώστες

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΘΗ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ, ΔΙΦΘΟΓΓΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Ακολουθούν τα σημαντικότερα πάθη φωνηέντων, διφθόγγων, συμφώνων της αρχαίας ελληνικής: