Αναγνώστες

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ακολουθούν οι οδηγίες και διδακτέα ύλη των φιλολογικών μαθημάτων στο γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2012-13. Ελλείψει νεότερης ενημέρωσης βαδίζουμε με αυτές ιδίως στη Β΄και Γ΄τάξη. Στην Α΄ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές.
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2012-2013