Αναγνώστες

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΔΑΣΥΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Τα σημερινά παιδιά με το μονοτονικό σύστημα και την έλλειψη πνευμάτων (ψιλή-δασεία) δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην εκμάθηση των δασυνόμενων λέξεων στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Για να τα διευκολύνουμε τους δίνουμε τις δασυνόμενες λέξεις της αρχαίας ελληνικής σε ποιηματάκια για εύκολη εκμάθηση. Καλή απαγγελία!