Αναγνώστες

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΚΛΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Πιο κάτω ακολουθεί η κλίση μερικών χαρακτηριστικών ανωμάλων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής. Πιο συγκεκριμένα θα κλίνουμε τα ρήματα: ἄγω, ἀγγέλλω, αἱρέω -ῶ, ἀκούω, ἄρχω, βαίνω, βάλλω, γέμω, γίγνομαι, γιγνώσκω, ἔρχομαι, θέλω, ἔχω, κρίνω, κλείω, κλίνω, λαμβάνω, λέγω, λείπω, μανθάνω, μένω, νέμω, ὁρῶ, σθένω, στένω, στενάζω, σφάλλω, τυγχάνω, φεύγω.

Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Ο  νονός σου ο ανοιχτοχέρης και η νονά σου η γενναιόδωρη σου χάρισαν ένα αρχαιοελληνικό όνομα; Σ' αυτή την ανάρτηση θα μάθεις την ετυμολογία του και την κυριολεκτική σημασία του, αν βέβαια έχεις αμελήσει μέχρι τώρα να το κάνεις!