Αναγνώστες

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Ακολουθούν κριτήρια αξιολόγησης στη Νεοελληνική γλώσσα Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Η ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΙΚΝΥΜΙ, ΙΣΤΗΜΙ, ΤΙΘΗΜΙ, ΙΗΜΙ, ΔΙΔΩΜΙ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Ακολουθεί η κλίση των ρημάτων: δείκνυμι,  ἵστημι,  τίθημι, ἵημι, δίδωμι στα Αρχαία Ελληνικά.