Αναγνώστες

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΠΕΝΤΕ ΓΚΡΕΚΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ

Η «γκρίκο», μια ποιητική αρχαιοελληνική λαλιά, ζει ανά τους αιώνες στην Κάτω Ιταλία. Τα γκρεκάνικα είναι μια αρχαία διάλεκτος με ιταλικές προσμείξεις. Η διάλεκτος αυτή είναι μετεξέλιξη της αρχαίας δωρικής διαλέκτου και διατηρεί ομηρικές λέξεις. H γλώσσα ήταν ισχυρή και αντιστάθηκε στην ιταλική, και ακόμη και όσες ιταλικές λέξεις εισχώρησαν σε αυτήν, φόρεσαν ελληνικό χιτώνα. Ακολουθούν πέντε γκρεκάνικα τραγούδια από τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας.