Αναγνώστες

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

Ακολουθούν οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων στο Λύκειο για τη σχολική χρονιά 2013-14 σύμφωνα με τις νέες οδηγίες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ.

Οι εξετάσεις πλησιάζουν γι'  αυτό καλό είναι να θυμίσουμε στα παιδιά τον τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων στις εξετάσεις Μαϊου- Ιουνίου. Ξεκινάμε με τους μαθητές του γυμνασίου που λόγω μικρότερης πείρας συχνά έχουν το μεγαλύτερο άγχος!