Αναγνώστες

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Η νεοελληνική ποίηση, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά ρεύματα της εποχής με την ανάλογη βέβαια καθυστέρηση, διαμορφώθηκε κάτω από την επίδραση των ποιητικών αυτών ρευμάτων καθώς πολλοί ποιητές μας είχαν κάνει σπουδές στην Ευρώπη ή είχαν ενημέρωση και επικοινωνία για τα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια ποίηση! Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας των νεοελληνικών ποιητικών ρευμάτων καθώς και σύντομη αναφορά και παρουσίαση στο καθένα απ’ αυτά.