Αναγνώστες

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

ΤΑ "SOS"ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ !

Συγκεντρώσαμε στη συγκεκριμένη ανάρτηση τα σημεία εκείνα του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές και τους υποψηφίους χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποια άλλα δεν είναι εξίσου σημαντικά.