Αναγνώστες

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ)

Ακολουθούν άρθρα και δοκίμια για την Έκφραση-Έκθεση πάνω σε πέντε θεματικές ενότητες: α) κοινωνική χρήση της ιστορίας, β) ξένοι και ελληνικότητα, γ) η γραπτή γλώσσα του διαδικτύου, δ) εκφοβισμός και απειλές μέσω facebook, ε) έφηβοι και ριψοκίνδυνη συμπεριφορά. Καλή μελέτη!