Αναγνώστες

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ( σε -μι) ΣΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ.

Ακολουθούν χρήσιμες παρατηρήσεις στα παραπάνω κεφάλαια της Γραμματικής για μαθητές και υποψηφίους.