Αναγνώστες

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ-ΠΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΘΕΤΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Στα Tζουμέρκα, στην Πλάκα όπου βρίσκεται το ομώνυμο τοξωτό γεφύρι του 1866, έργο του μάστρο Μπέγκα, υπογράφηκε στις 29 Φεβρουαρίου 1944 το ιστορικό πρωτόκολλο Μυρόφυλλου-Πλάκας  που έθετε τέλος στην πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου και αποτέλεσε τη βάση για τις κατοπινές συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξής:(Αναμνηστική φωτογραφία των συμμετεχόντων μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Στο κέντρο: Σαράφης και Ζέρβας)