Αναγνώστες

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ


Το καρναβάλι είναι τόσο παλιό όσο και η ιστορία αυτού του τόπου. Είναι πραγματικά εκπληκτικό το που μπορεί να σε οδηγήσει μία και μόνο λέξη. Έτσι λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να βρούμε κάποιες στοιχειώδεις απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα, ας ρίξουμε λίγο «φως» στη λέξη καρναβάλι. 

ΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΑΣΙΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

Ἐι  + οριστική
Κάθε έγκλιση εκτός από δυνητική οριστική και ευχετική οριστική
2 ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
Ἐι + οριστική ιστορικού
χρόνου
Δυνητική οριστική ιστορικού χρόνου \Οριστική ιστορικού χρόνου απρόσωπων ρ και εκφράσεων
3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ
Ἐάν, ἂν ,ἢν  + υποτακτική 
Οριστική μέλλοντα , προστακτική, δυνητική ευκτική ή άλλη μελλοντική έκφραση
4 ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΜΕΛΛΟΝ
Ἐάν , ἂν , ἢν +υποτακτική
Οριστική ενεστώτα ή γνωμικός αόριστος  
5 ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
ΛΕΓΟΝΤΟΣ
Ἐι + ευκτική
Δυνητική ευκτική ή απλή οριστική (ενεστώτα ή μέλλοντα)  
6 ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Ἐι + ευκτική επαναληπτική
Οριστική παρατατικού (+αν) ή αόριστου (+αν) ή υπερσυντέλικου

Πίνακας 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Από το πραγματικό αποκλείεται η μορφή : εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου- δυνητική οριστική
2 Από την απόδοση του αντίθετου του πραγματικού μπορεί να λείπει το δυνητικό αν  όταν αυτή είναι  1) ρήμα που δηλώνει δυνατότητα , αναγκαιότητα  και κυρίως ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΠΡΟΣΩΠΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ  Ή  ΕΚΦΡΑΣΗΣ: ἒδει, ἐχρῆν , προσῆκει , ἐξῆν, ἂξιον ἦν , εἰκός  ἦν .2) τα ρ. ἐβουλόμην, ἐκινδύνευον , ἒμελλον +  απαρέμφατο
3 Η εκφορά  εἰ + οριστική μέλλοντα ( υπόθεση.) – οριστική μέλλοντα (απόδοση) θεωρείται ότι έχει σημασία προσδοκώμενου (με εκφορά πραγματικού)
4 Μελλοντικές εκφράσεις θεωρούνται:
α)η ευχετική ευκτική
β)οι τελικές, ενδοιαστικές , συμπερασματικές , ειδικές, πλάγιες και αναφορικές προτάσεις
γ)το τελικό απαρέμφατο, η τελική μετοχή, το απαρέμφατο του σκοπού. 
δ)απρόσωπα ρήματα + τελικό απαρέμφατο
ε)ρηματικά επίθετα – τος,- τέος.
στ)ΕΝΣ, ΑΟΡ, ΠΡΚ με σημασία μέλλοντα
5)Το προσδοκώμενο έχει περιορισμένη χρονική ισχύ  ενώ η αόριστη επανάληψη έχει διαχρονική άξια
6)Όταν υπάρχει η εκφορά ἐάν, ἂν, ἢν + υποτακτική (υπόθεση) και στην απόδοση εἰκός ἐστι , συμβαίνει, πέφυκε, ἀναγκαίον εστί, χαλεπον έστί, ἂξιον ἐστί +απαρέμφατο , τότε δηλώνεται κατά κανόνα αόριστη επανάληψη στο παρον και στο μελλον        .

ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (VIDEO ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)