Αναγνώστες

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ακολουθεί φόρμα έκθεσης γενικής εκτίμησης σχολικής μονάδας και φόρμα ετήσιας έκθεσης αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας καθώς και ενδεικτικά δείγματα εκθέσεων αυτοαξιολόγησης από σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο πειραματικό στάδιο της διαδικασίας.