Αναγνώστες

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Σε μια εποχή που τα δυτικά πρότυπα διατροφής έχουν υιοθετηθεί από πολλούς από εμάς και κυρίως από τα παιδιά μας, με άμεσο ορατό αποτέλεσμα την παχυσαρκία και με απώτερο σοβαρές ασθένειες, ίσως μια αναδρομή στις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων προγόνων μας, που εφάρμοζαν στην πράξη τη μεσογειακή διατροφή να έκανε καλό σε όλους μας. Τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων χαρακτήριζε η λιτότητα, κάτι που αντικατόπτριζε τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονταν η γεωργική δραστηριότητα. Θεμέλιό τους ήταν η λεγόμενη «μεσογειακή τριάδα»: σιτάρι, λάδι και κρασί.

ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΟΜΑΛΟΣ, ΑΝΩΜΑΛΟΣ, ΑΤΤΙΚΟΣ. (ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ)


Ακολουθεί θεωρία για τον αναδιπλασιασμό (ομαλό, ανώμαλο, αττικό) στα ρήματα της αρχαίας ελληνικής στους συντελικούς χρόνους και πίνακες με τα ρήματα με ανώμαλο αναδιπλασιασμό στους συντελικούς χρόνους)