Στίχος είναι η βασική μονάδα ενός ποιήματος με αυτοτελές νόημα και συμπίπτει με την έκταση μιας γραμμής, τουλάχιστον στην παραδοσιακή ποίηση.Η μουσική επένδυση ενός στίχου ονομάζεται μέτρο. Στην νεοελληνική μετρική έχουμε εναλλαγή τονισμένης    (-)* και άτονης συλλαβής (^)Τα βασικά μέτρα της νεοελληνικής ποίησης είναι :