Αναγνώστες

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Στην αρχαία ελληνική ισχύει ο νόμος της τρισυλλαβίας : δηλ. σε κάθε λέξη τονίζεται μία από τις τρεις τελευταίες συλλαβές της (λήγουσα, παραλήγουσα, προπαραλήγουσα), οπότε χαρακτηρίζεται αντίστοιχα οξύτονη ή περισπώμενη, παροξύτονη ή προπερισπώμενη, προπαροξύτονη ή βαρύτονη (όταν τονίζεται στην παραλήγουσα ή στην προπαραλήγουσα).