Αναγνώστες

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ)

Ακολουθούν τρία άγνωστα κείμενα αρχαίων ελληνικών με παρατηρήσεις για την εξάσκηση των υποψηφίων θεωρητικής κατεύθυνσης. Καλή εξάσκηση!


1ο ΚΕΙΜΕΝΟ:

Πλάτωνος, Φαίδων  116 a

            Τατ΄ επών Σωκράτης μν νίστατο ες οκημά τι ς λουσόμενος, κα Κρίτων επετο ατ, μς δ’ κέλευε περιμένειν. περιεμένομεν ον πρς μς ατούς διαλεγόμενοι περ τν ερημένων κα νασκοποντες, τοτ δ΄ α περ τς συμφορς διεξιόντες ση μν γεγονυα εη τέχνως γούμενοι σπερ πατρός στερηθέντες διάξειν ρφανοί τν πειτα βίον. πειδ δ λούσατο κα  νέχθη παρ΄ ατόν τ παιδία- δύο γρ ατ υες σμικρο σαν, ες δ μέγας- κα α οκεαι γυνακες φίκοντο κεναι, ναντίον το Κρίτωνος διαλεχθείς τε κα πιστείλας ττα βούλετο, τς μν γυνακας κα τ παιδία πιέναι κέλευσεν, ατς δ κε παρ’ μς. κα ν δη γγς λίου δυσμν χρόνον γρ πολν διέτριψε νδον.

1) Να αποδοθεί το απόσπασμα της αρχαίας στη νέα ελληνική γλώσσα.

2. α) Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
τατα: ονομαστική πληθυντικού στο θηλυκό γένος της αντωνυμίας.
επετο: το αρσενικό της μετοχής ενεστώτα στην ονομαστική ενικού.
περιμένειν: το β’ ενικό οριστικής αορίστου.
τν ερημένων: ο αντίστοιχος τύπος στον παθητικό αόριστο.
διεξιόντες: το β΄ πληθυντικό προστακτικής αρίστου.
πατρός: η δοτική πληθυντικού.
νέχθη: το απαρέμφατο παρακειμένου στη φωνή που βρίσκεται.
μέγας: η αιτιατική ενικού στο συγκριτικό του αρσενικού γένους.
γυνακες: η ονομαστική ενικού.
γγς: ο υπερθετικός βαθμός του επιρρήματος.

2. β) Να κλιθούν οι τύποι στον αριθμό και το γένος που απαντούν μέσα στο κείμενο.
ες, ττα, Κρίτωνος, διαλεχθείς.

3. α) Να αναγνωρισθούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις:
λουσόμενος, ατ, πρς μς ατούς, μν, ρφανοί, ατ, τ παιδία, λίου, δυσμν, χρόνον.
3. β) τς μν γυνακας κα τ παιδία πιέναι κέλευσεν:
Να μετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ και να δικαιολογηθούν συντακτικά οι αλλαγές.
3. γ) ατς δ κε παρ’ μς:
Να μετατραπεί ο ευθύς σε πλάγιο λόγο με τη μορφή κατηγορηματικής μετοχής με εξάρτηση από τη φράση   ο συνόντες εδον
3. δ) …γούμενοι σπερ πατρός στερηθέντες διάξειν ρφανοί τν πειτα βίον:
Να αντικατασταθεί η μετοχή στερηθέντες από ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην πρόταση.
3. ε) νέχθη, βούλετο:
Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των προτάσεων που βρίσκονται τα ρήματα (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).

2ο ΚΕΙΜΕΝΟ:


σ ο κ ρ τ ο υ ς , Π ε ρ τ ο Ζ ε γ ο υ ς , §28.

Τν μν ον φιλαν τν πρς τν δμον οτω παλαιν
κα γνησαν κα δι τς μεγστας εεργεσας γεγενημνην
παρ τν προγνων παρλαβεν· ατς δ κατελεφθη μν
ρφανς ( γρ πατρ ατο μαχμενος ν Κορωνείᾳ τος
πολεμοις πθανεν), πετροπεθη δ' π Περικλους, ν
πντες ν μολογσειαν κα σωφρονστατον κα
δικαιτατον κα σοφτατον γενσθαι τν πολιτν.
γομαι γρ κα τοτ' εναι τν καλν, κ τοιοτων
γενμενον π τοιοτοις θεσιν πιτροπευθναι κα
τραφναι κα παιδευθναι.

πετροπεθη: κηδεμονεύθηκε

1. Να μεταφρσετε στο τετρδι σας το παραπνω κεμενο.

2. Να γρψετε στο τετρδι σας τον τπο που σας ζητεται
για καθεμι απ τις παρακτω λξεις:
α. δμον: δοτικ πληθυντικο
ρφανς: γενικ πληθυντικο στο γένος που
βρίσκεται
πατρ: γενικ ενικο
ν: αιτιατικ πληθυντικο στο γένος που
βρίσκεται
πντες: δοτικ ενικο στο γένος που βρίσκεται.

β. παρέλαβεν: β′ πρσωπο ενικο αριθμο προστακτικς
στον διο χρνο και στην δια φων
γενσθαι: γ′ πρσωπο ενικο αριθμο ευκτικς
στον διο χρνο και στην δια φων
γομαι: γ′ πρσωπο πληθυντικο αριθμο
οριστικς παρατατικο στην δια φων
εναι: β′ πρσωπο ενικο αριθμο οριστικς
ενεσττα
παιδευθναι: γ′ πρσωπο πληθυντικο αριθμο
οριστικς στον διο χρνο και στην δια
φων.

3. Να χαρακτηρσετε συντακτικς τα παρακτω:
μεγστας, ατο, ν Κορωνείᾳ, π Περικλους,
γενσθαι.


3ο ΚΕΙΜΕΝΟ:

σοκρτους, Τραπεζιτικς (γ)

ξ ρχς ον μν, πως ν δνωμαι, διηγσομαι τ πεπραγμνα. μο γρ, νδρες δικαστα, πατρ μν στι Σωπαος, ν ο πλοντες ες τν Πντον παντες σασιν οτως οκεως πρς Στυρον διακεμενον, στε πολλς μν χρας ρχειν, πσης δ τς δυνμεως πιμελεσθαι τς κενου. πυνθανμενος δ κα περ τσδε τς πλεως κα περ τς λλης λλδος πεθμησ' ποδημσαι. γεμσας ον πατρ μου δο νας στου κα χρματα δος ξπεμψεν μα κατ' μποραν κα κατ θεωραν.
κατ θεωραν = για να δω και να μθω


1. Να μεταφρσετε στο τετρδι σας το παραπνω κεμενο.

2. Να γράψετε στο τετρδι σας τους τύπους που ζητούνται για κθε μα απ τις παρακτω λξεις:
ν: την αιτιατικ πληθυντικο του θηλυκο γνους.
οκεως: τον υπερθετικ βαθμ του επιρρματος.
πσης: την ονομαστικ πληθυντικο του διου γνους.
δυνμεως: τη δοτικ του ενικο.
χρματα: τη δοτικ του πληθυντικο.
πεπραγμνα: τον διο τπο στο μλλοντα.
στι: το απαρμφατο του ενεσττα.
σασιν: το γ ενικ πρσωπο στο χρνο και την γκλιση που βρσκεται.
πυνθανμενος: τον διο τπο στον αριστο.
ξπεμψεν: το διο πρσωπο στο μλλοντα της Οριστικς της διας φωνς.

3.α. Να χαρακτηρσετε συντακτικ την πρταση: "ν ο πλοντες ες τν Πντον παντες σασιν οτως οκεως πρς Στυρον διακεμενον".

β. Να αναγνωρσετε συντακτικ λους τους ρους της παραπνω πρτασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου