Αναγνώστες

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Λύστε το παρακάτω σταυρόλεξο στις διακοπές σας και ταυτόχρονα κάντε επανάληψη στη γραμματική των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής!
image


1   2   


3   4   5   

6   


7   

8   
9   

10   
11   
12   

13   


ριζοντίως:
1.
ρχομαι: μετοχή αορίστου β΄, αρσενικού γένους, ονομαστική ενικού αριθμού
2.
ρωτ: απαρέμφατο μέλλοντα, ενεργητικής φωνής
4.
ερίσκω: προστακτική αορίστου β΄,ενεργητικής φωνής, β΄ ενικό πρόσωπο
5.
κπλήττομαι: γ΄ ενικό ευκτικής παθητικού αορίστου
6.
πίσταμαι: β΄ενικό ευκτικής ενεστώτα
8.
πομαι: γ΄ ενικό οριστικής αορίστου β΄
9.
σθίω: απαρέμφατο αορίστου β΄
10.
ρωτ: απαρέμφατο ενεστώτα, μέσης φωνής
11.
πιλανθάνομαι: απαρέμφατο μέλλοντα
12.
λαύνω: απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής
13.
ρχομαι: απαρέμφατο ενεστώτα
Καθέτως:
1.
σθίω: β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής
2.
πιλανθάνομαι: γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου
3.
ρωτ: γ΄ενικό οριστικής αορίστου, β΄ενεργητικής φωνής.
6.
γείρω: απαρέμφατο παθητικού αορίστου
7.
χω: β΄ενικό προστακτικης αορίστου β΄, ενεργητικής φωνής
11.
πιλανθάνομαι: απαρέμφατο αορίστου β΄Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου