Αναγνώστες

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΟΡΦΩΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΩΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΑΣΤΕΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ)

Η παρακάτω αναφορά του Κώστα Χατζηχρήστου ως «Ηλίας του 16ου» είναι χαρακτηριστική για να κατανοήσουμε «πέραν πάσης αμφιβολίας» τι εφιάλτη αποτελούσε η καθαρεύουσσα για τον αμόρφωτο επαρχιώτη αστυνομικό του σύγχρονου νεοελληνικού κράτους.
"Εγώ, κύριε υπαστυνόμε, διερχόμην όλως τυχαίως την οδό Φραγκοβασίλη, ότε με εκάλεσε η εν λόγω κυρία, διότι ισχυρίζεται ότι στην οικία της εν λόγω κυρίας  διεπράχθη η εν λόγω κλοπή".
 
Φυσικά δεν ήτο δυνατόν να μην εκτελέσω το καθήκον μου με αυτοθυσία και αυταπάρνησιν όπως το εκτελούμε πάντοτε εμείς οι αστυνομικοί του ενδόξου αστυνομικού σώματος.
Η κάποια άλλη αγνώστου συντάκτου:
“Συνελήφθη διότι ούρησεν επί της σκάλας, βαδίζων ελικοειδώς ίνα καλύψη τον θόρυβον της πτώσεως.”
Μνημειώδης έχει μείνει η παρακάτω αναφορά αστυνομικού οργάνου «παρά λίμνην Δοϊράνης»
"Λαμπιριζούσης και σελαγιζούσης της Σελήνης παρά λίμνην Δοϊράνης εωράκαμεν τους ληστάς"
Η αναφορά συντάχτηκε από τον Ιωάννη Πετράκη το 1923.
Πιο χαρακτηριστική απ’ όλα τα προηγούμενα η Εγκύκλιος διαταγή του αστυνομικού διοικητού Δημητσάνης εν ετει 1883
Εγκύκλιος διαταγή 
προς απάσας τας αρχάς του Κράτους,
 
Νομαρχίας και Δημάρχους,
 
της υπ’ εμέ Αστυνομικής Περιφερείας
 
της πόλεως Δημητσάνας.

Άρθρο 1ον
Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε.ε κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου, και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων,
 οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενική καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης...κωμοπόλεως.
Άρθρο 2ον
Να ενώσωσι διά στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλωσι την εγχώριον αιδώ.
Άρθρο 3ον
Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων ζώων και κτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογονέων ακαταλλήλου συμπεριφοράς εις ξένους κατά την επιτελούμενην ενθάδε πανήγυριν.
Άρθρο 4ον
Να εμποδιστούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.

Άρθρο 5ον
Όσοι νομίζουν πως είναι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, οινοπώλαι, σιδηροπώλαι, λαχανοπώλαι, οπωροπώλαι, εστιάτορες μη εξαιρουμένων των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκρα κάθαρσιν, αρίστην ποιότητα και να σκευάσουν δικαιοστάσιον των ζηγαριών των, των σταθμών και μέτρων, προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. Οι παραβάται της διατάξεως ταύτης θα τιμωρηθώσι κατά το άρθρο 272 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του Ποινικού νόμου άρθρον 272, περί βλάβης ηθών και τιμής.
Άρθρο 6ον
Όσοι παρ εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.
Άρθρο 7ον
Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων και κτηνών προς αποφυγήν καταπάτησιν παίδων ως και ρυτήρως ελαύνοντος πόδας των κτηνών, και ως λόγου χάριν άρρενα τινά σπέυδοντα ψιτ, ψιτ, ψιτ, όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και καταπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης, και ας είναι άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εντάξει οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 ως Ποινικού Νόμου.
Άρθρο 8ον
Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω, πλην λεσχών, την δύσιν του ηλίου, των οινοπωλείων την 11ην της νυκτός των δε θεαμάτων την 12ην μεταμεσονύκτιον, πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας, την πρωίαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των κοινοτήτων. Και αυτό, διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
Άρθρο 9ον
Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του λαού και χάρις τηρήσεως αναψυχής.
Άρθρο 10ον
Απαγορεύεται ενώπιων ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμούτσουνης, το απότομο βήξιμον, η εκκάθαρισις ρινών, επιτρεπομένου τούτου εν απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων το φως, όπως έλεγον οι παππούδες μας.
Άρθρον 11ον
Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με πρόσωπα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα των υδάτων δι’ αερίων (αφροδοκρουσιών).
Άρθρο 12ον
Απαγορεύεται κατά το ουρείν το παίξιμο του κρέατος.
Άρθρο τελευταίον
Περί μεσημβρίας μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονόσπορον, ποδάγρας κλπ.

Εν Δημητσάνη τη 3η . 12. 1883
Ο Αστυνομικός Διοικητής
ΕΜΜ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
Υπενοματάρχης

2 σχόλια:

 1. Ἡ ἡμιμάθεια,... χεοροτέρα τῆς ἀμαθείας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σ' αυτές τις αναφορές δεν υπάρχει ημιμάθεια .Υπάρχει ένα σκωπτικό καθαρά Ελ- ληνικό χιούμορ που δείχνει τα ήθη της εποχής και μάλιστα με τον τρόπο που είναι συνταγμένες διαφαίνεται η καθίζηση της μεταραγιάδικης φυλής.

  Σήμερα που οι αστυνομικοί είναι μορφωμένοι -υπάρχουν αξιωματικοί που είναι άστρα λαμπρά στον τρόπο και στη μόρφωση- και οι οπλίτες διαθέτουν την κοινωνική συμπεριφορά αναγκαία για τη διεκπαιρέωση της αποστολής τους
  έχουν αρωγό τη μορφωμένη <>
  ΌΧΙ
  Γιατί τα θερμοκέφαλα διαστροφικά πολλές φορές συμφέροντα ζητάν συνεχώς εξιλασμούς για να κρύψουν τη δική τους ανευθυνότητα.
  και το μέσον που το κάνουν αυτό είναι η κατάχρηση της πολιτικής τους δύναμης.
  Πάντως όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ανθρώπινη κοινωνία για να δημιουργηθεί στηρίχτηκε σε τρία πράγματα.
  1 ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
  2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
  3 ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

  Χωρίς αυτά τα τρία δεν υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία .Μόνο ένα χάος που περι- μένει έναν καινούριο άγνωστο μετασχηματισμό που γίνεται συνήθως μέσα από μια
  απότομη καταστροφή ή ένα ξαφνικό ολοκαύτωμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή