Αναγνώστες

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ακολουθεί η εξεταστέα ύλη της α΄τάξης λυκείου στα φιλολογικά μαθήματα για τις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2014 στα ημερήσια ΓΕ.Λ
(Για την ύλη των υπόλοιπων μαθημάτων δες στο τέλος της ανάρτησης)


Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

Στην εξεταστέα ύλη της Α΄ Τάξης του Ημερησίου ΓΕΛ περιλαμβάνεται:

α) η ύλη του Εγχειριδίου Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαμάρου, Ι. Παπανδρέου· 

β) η παρακάτω ύλη από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη: 

1. Εισαγωγή

α) Κεφάλαια Β΄ (Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος) και Γ΄ (Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς),(σελίδες 18-28 και 29-33 αντίστοιχα).

2. Κείμενα
α) Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β΄
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ι, 16-32
ΙΙ, 1-4
ΙΙ, 16-23
ΙΙΙ, 11-16 (από μετάφραση)
ΙΙΙ, 50-56
ΙV, 1-17 (από μετάφραση)
ΙV, 18-23
ΙV, 37-43

β) Θουκυδίδης, Βιβλίο Γ΄ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Γ’, 70
Γ’, 71-74
Γ’, 75
Γ’, 76-78
Γ’, 79-80
Γ’, 81
Γ’, 82-83 (από μετάφραση)

Νέα Ελληνική Γλώσσα 

Για την Α΄ Τάξη Ημερησίου ΓΕΛ ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 139610/Γ2/1-10-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α΄).

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

Στην εξεταστέα ύλη της Α΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ περιλαμβάνονται μόνο δύο θεματικές Ενότητες: α) Τα φύλα στη Λογοτεχνία, β) Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 139610/Γ2/1-10-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α΄).

Ιστορία 

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ, με βάση το σχολικό βιβλίο Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, του Α. Μαστραπά, είναι η ακόλουθη:

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

2. Η Αίγυπτος (σελ. 20-30)
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1. Ελληνική προϊστορία
1.2. O Mυκηναϊκός πολιτισμός: (σελ. 65-75)
2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.)
2.1. Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), (σελ. 76 – αρχή 77), Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός (σελ. 78-80), Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση (σελ. 80-82), Ο πολιτισμός (σελ. 82-83)
2.2. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ), (σελ. 84-98)
2.3. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), (σελ. 98-107 και 109-114): το εισαγωγικό τμήμα και η υποενότητα: η συμμαχία της Δήλου – Αθηναϊκή ηγεμονία (σελ.98-100), Η εποχή του Περικλή (σελ.100-102), ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) (σελ.102-103), Η κρίση της πόλης-κράτους (σελ.103-105), Η πανελλήνια ιδέα (σελ.105), Ο Φίλιππος Β΄ και η ένωση των Ελλήνων (σελ. 105-107), Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου (σελ. 109-111), Ο
πολιτισμός (σελ. 111-114)

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

1.2. Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου (σελ. 127- αρχή της σελ. 129) (Διευκρινίζεται ότι οι υποενότητες: Τα βασίλεια της Ανατολής, Τα βασίλεια του Ελλαδικού χώρου, Οι πόλεις –κράτη, Οι συμπολιτείες δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη).
2. Ο ελληνιστικός πολιτισμός (σελ. 140-151)

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της (σελ.170-172)
3.4. Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας-Res publica (σελ. 172-ως αρχή 175)

OI MEΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

2.2. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες (σελ. 194-196)
Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος  αι. π.Χ. – 3οςαι. μ.Χ.)
Η περίοδος της ακμής (27 π.Χ. – 193 μ.Χ.)
1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.): Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας (σελ. 206-208), Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις (σελ. 208-209).
1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14 – 193 μ.Χ.): το εισαγωγικό τμήμα (σελ. 211-212), Η διοίκηση και το δίκαιο (σελ. 212-214)
H ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος- 6οςαι. μ.Χ.)
1.1. Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας (σελ. 234-236)
1.2. Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής (σελ.236-239)
1.4. Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους (σελ. 245-247)
1.5. Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (σελ. 251)
2. Η εποχή του Ιουστινιανού (6οςαι. μ.Χ.)
2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη (σελ. 256-258).
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Α΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ, από το βιβλίο των Α. Λιάκου, Κ. Γαγανάκη, Ε. Γαζή κ.ά., είναι η ακόλουθη:

Μέρος Πρώτο

Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Κεφ. 1: Η Ευρώπη της Αρχαιότητας
2. Το αντιθετικό σχήμα Ευρώπη – Ασία (σελ. 8-13)
Κεφ. 2: Η Ευρώπη του Μεσαίωνα
1. Η δυτική Ευρώπη (σελ. 19-22)
2. Το Βυζάντιο (σελ. 22-27)
Κεφ. 3: Οι Ευρωπαίοι της Αναγέννησης
1. Οι κλασικές κληρονομιές (σελ. 33-35)
2. Ο έντυπος λόγος (σ. 35-36)
3. Η αναγεννησιακή παιδεία (σελ. 36-38)
4. Αναγέννηση και χριστιανισμός (σελ. 38-40)
Κεφ. 6: Η Ευρώπη των αντιφάσεων: επιστήμη ή μαγεία;
1. Επιστήμη (σελ. 65-67)
2. Μαγεία (σελ. 67-70)
Κεφ. 7: Η Ευρώπη και οι εξωευρωπαϊκοί λαοί
2. Τι έβλεπαν οι Ευρωπαίοι στην Αμερική (σελ. 72-74)
Κεφ. 8: Η κριτική του Ορθού Λόγου
1. Το κοινωνικό πλαίσιο του Διαφωτισμού (σελ. 79-82)
5. Πολιτισμός και κουλτούρα (σελ. 91-95)
Κεφ. 9: Η Ευρώπη της εξουσίας και της πολιτικής
3. Οι νέες πολιτικές έννοιες (σελ. 102-106)

Μέρος Δεύτερο

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κεφ. 1: Η Γαλλική Επανάσταση
1. Ελευθερία – Ισότητα – Αδελφοσύνη (σελ. 113-118)
2. Η διάδοση της Δημοκρατικής Επανάστασης ως το 1848 (σελ. 118-121)
Κεφ. 2: Η Βιομηχανική Επανάσταση
2. Το εργαστήρι της βιομηχανικής επανάστασης (σελ. 127-130)
Κεφ. 3: Η Ευρώπη των Εθνών
1. Η αρχή των εθνοτήτων (σελ. 135-137)
2. Η εθνική συνείδηση (σελ. 138-141)
Κεφ. 4: Η Ευρώπη των πολιτών
1. Κοινοβουλευτισμός (σελ. 145-146)
2. Ο σοσιαλισμός και το εργατικό κίνημα (σελ. 146-149)
3. Το κράτος πρόνοιας (σελ. 149-150)
Κεφ. 5: Τα θεμέλια της επιστημονικής σκέψης και πρακτικής
4. Η ρήξη του 20ου
αιώνα: οι βεβαιότητες κλονίζονται (σελ. 155)
Κεφ. 6: Η Τέχνη του «ευ ζην»
8. Η τέχνη στην υπηρεσία της μαζικής παραγωγής: το Μπαουχάους (σελ. 178-179)
9. Τα ευρωπαϊκά νεανικά μουσικά ρεύματα (σελ. 179-181).

 Για την ύλη όλων των μαθημάτων της Α΄λυκείου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:5 σχόλια:

 1. Είναι τρομερό..
  Καταστρέφουν την υπομονή των παιδιών,την εξαντλούν και τους αποδυναμώνουν τα όνειρα..
  Δεν αισχύνονται καθόλου,οι εγκληματίες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σαν δεν ντρεπονται τα ζωα!!!αλλα εμεις φταιμε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ειμαι μαθητρια της α Λυκειου..αυριο γραφουμε αρχαια..ειναι παρα πολλα στην υλη,ελπιζουμε να ειναι ευκολα τα θεματα..ιστορια γραψαμε ηδη,ηταν σχετικα ευκολα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ειμαι μαθήτρια της Α γεν.λυκείου..την τετάρτη γράφουμε ιστορια και η ύλη ειναι τεράστια με το μεγαλυτερο μερος της να μην εχει διδαχτεί
  Λέτε πως θέλετε να μας βοηθήσετε για ενα καλύτερο μέλλον "τραβοντας" τα παιδια από την παραπαιδεία..αλλα το μόνο που καταφέρνετε ειναι να τα ωθείται σε αυτη..ηλίθιοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή