Αναγνώστες

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ. (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

Ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης στην εισαγωγή στη Δραματική Ποίηση για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου. Καλή μελέτη!Ποια είναι τα είδη του αρχαίου ποιητικού λόγου;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δράµατος και τι νέο προσέφερε στο κοινό σε σχέση µε το έπος και τη λυρική ποίηση;
Με ποιου θεού τη θρησκευτική λατρεία συνδέεται η δραματική ποίηση;
Τι αντιπροσώπευε ο θεός Διόνυσος στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων; Ποιες τελετές ή εκδηλώσεις συµπεριλάµβανε η λατρεία του; Με ποια εξωτερικά τους γνωρίσµατα ξεχώριζαν οι οπαδοί του Διονύσου κατά τη διάρκεια των τελετών που γίνονταν προς τιµήν του θεού;
Τι ήταν τα θρησκευτικά δρώµενα και ποια θέση είχαν στις γιορτές των αρχαίων Ελλήνων;
Τι ήταν ο διθύραμβος;
Ποια είναι τα είδη της δραματικής ποίησης;
Πότε και ποιος δίδαξε πρώτος το δράµα και ποια στοιχεία δανείστηκε από τις λατρευτικές τελετές προς τιµήν του Διονύσου;
Ποια ήταν η προσφορά του Αρίωνα και του Θέσπη στην εξέλιξη του δράματος;
Αφού εξηγήσετε τι ήταν το άρµα του Θέσπιδος να εκτιµήσετε τη συνεισφορά του καθώς και τη συνεισφορά του δηµιουργού του στην εξέλιξη της τραγωδίας.
Ποια ήταν τα είδη του δράµατος και σε ποιo από αυτά εµφανίζονταν οι µορφές των σατύρων;
Να γράψετε ένα κατατοπιστικό σηµείωµα για την κωµωδία. Να αναφερθείτε ιδιαίτερα στην προέλευση, στα θέµατα και στο σκοπό που υπηρετούσε.
Τι ήταν το σατυρικό δράµα και ποια η διαφορά του από την κωµωδία;
Από πού πήρε το όνομα της η τραγωδία  και ποια περίοδο κυρίως αναπτύχθηκε;
Ποιες ήταν οι γιορτές προς τιµήν του Διονύσου στην Αττική; Να δώσετε σύντοµες πληροφορίες για τη χρονική τους διάρκεια και για το τελετουργικό τους µέρος.
Ποια είναι η προέλευση της τραγωδίας σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη;
Ποιες είναι οι πιο γνωστές απόψεις σχετικά µε την προέλευση της λέξης τραγωδία και πόσο αξιόπιστες θεωρούνται;
Ποιος είναι ο ορισµός και ποιος ο σκοπός της τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη; Να αποδώσετε τον ορισµό στα νέα ελληνικά.
Να εξηγήσετε αναλυτικά τους χαρακτηρισµούς «τελείας» και «ηδυσµένω» που αποδίδονται στις έννοιες «πράξεως» και «λόγω» αντίστοιχα στον αριστοτελικό ορισµό για την τραγωδία.
Ποιος είναι ο ρόλος των εννοιών «φόβος», «έλεος» και «κάθαρσις» στην τραγωδία σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη;
Ποιες αλλαγές και προσθήκες έγιναν συνολικά στο διθύραµβο, ώστε να πάρει η τραγωδία την τελική της µορφή; 
Ποια στοιχεία επισηµαίνει ο Τ. S. Eliot στη «δράση» της τραγωδίας;
Από πού αντλούν τα θέματα οι συγγραφείς των τραγωδιών;
Πότε και πού γινόταν παραστάσεις τραγωδιών στην αρχαία Αθήνα;
Τι ήταν το Ωδείο;
Τι ήταν ο προάγων;
Ποιοι ήταν οι συντελεστές των δραματικών αγώνων;
Ποια ήταν τα βραβεία για τους νικητές ποιητές αλλά και τους χορηγούς τους;
Ποιοι παρακολουθούσαν τους δραματικούς αγώνες;
Ποια είναι τα μέρη του αρχαίου θεάτρου;
Τι ήταν οι πάροδοι και ποιος ο λειτουργικός τους ρόλος;
Ποια μηχανήματα  είχαν επινοήσει οι αρχαίοι για τις ανάγκες μιας παράστασης;
Ποια είναι τα δύο βασικά μέρη της τραγωδίας και τι περιλαμβάνει το καθένα;
Σε ποια µέρη της τραγωδίας εντοπίζουµε το λυρικό και σε ποια το επικό στοιχείο;
Ποια είναι τα κατά ποσόν μέρη της τραγωδίας;
Πρόλογος, επεισόδια, έξοδος, πάροδος, κοµµός: Ποια είναι η θέση τους στην τραγωδία;
Τα επικά µέρη της τραγωδίας αποτελούνται από «συνεχείς λόγους»,«στιχοµυθίες» και «αντιλαβές». Να εξηγήσετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισµα του κάθε στοιχείου και πότε χρησιµοποιείται.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κοµµού και σε τι διαφέρει από τις µονωδίες και τις διωδίες;
Ποια είναι τα κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας;΄Ηθος, λέξη, διάνοια, µέλος, όψη: α) Ποια είναι η σηµασία των όρων στην αρχαία τραγωδία σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη; β) Με ποιους όρους αποδίδουµε τις παραπάνω έννοιες στο σύγχρονο θέατρο;
Πώς δηµιουργείται η έννοια της τραγικότητας στο αρχαίο θέατρο και ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται στη µορφή του τραγικού ήρωα;
Μέσα από ποιες συγκρούσεις και καταστάσεις αναδεικνύεται ο τραγικός ήρωας και τι είναι αυτό που τον καταξιώνει στα µάτια των θεατών;
Γιατί ο Ευριπίδης ονομάστηκε  «από σκηνής φιλόσοφος» και ο «τραγικότερος των ποιητών»;
Ποιοι ήταν οι τρεις μεγάλοι τραγικοί ποιητές;
Να αναφέρετε ονομαστικά τα σωζόμενα έργα του Ευριπίδη. 
Ποιες καινοτομίες εισήγαγε στο δράμα ο Ευριπίδης;
Ποια ήταν τα βασικά µέρη του αρχαίου θεάτρου;
Να περιγράψετε το κοίλον του αρχαίου θεάτρου.
Εδώλια, διαζώµατα, κλίµακες: Να εξηγήσετε ποια ήταν η χρησιµότητα καθενός από αυτά τα µέρη του κοίλου του αρχαίου θεάτρου.
Να γράψετε σύντοµα κατατοπιστικά σηµειώµατα για τα παρακάτω µέρη του αρχαίου θεάτρου: Ορχήστρα, πάροδος, θυµέλη. Σε ποιο µέρος του θεάτρου κινούνταν οι υποκριτές και σε ποιο ο χορός; Σε τι εξυπηρετούσε αυτή η διαφοροποίηση;
Να περιγράψετε τη σκηνή του αρχαίου θεάτρου και να αναφέρετε ποια ήταν η συνηθισµένη σκηνογραφία.
Πού και πότε γινόταν η παρουσίαση των νέων θεατρικών έργων στην Αθήνα και γιατί επιλεγόταν η συγκεκριµένη εποχή του χρόνου;
Τι ήταν η χορηγία και ποιοι την αναλάµβαναν; Ποιες ήσαν οι υποχρεώσεις του χορηγού;
Τι ήταν το λογείον, ποια εποχή ξεχώρισε ως µέρος του θεάτρου και ποιες ανάγκες της παράστασης εξυπηρετούσε;
Στο αρχαίο θέατρο διακρίνουµε από τρεις έως πέντε εισόδους των υποκριτών στη σκηνή και την ορχήστρα, δηλαδή δυο παρόδους και µια ή τρεις θύρες από την πλευρά της σκηνής. Ποιες σκηνοθετικές ανάγκες
εξυπηρετούσε η κάθε είσοδος;
Να εξηγήσετε τι ήταν οι περίακτοι, το θεολογείον και το βροντείον.
Ποιος είχε τη γενική επιµέλεια και την ευθύνη για την οργάνωση των δραµατικών αγώνων στη γιορτή των Ληναίων και ποιος στη γιορτή των Μεγάλων Διονυσίων; Ποια ήταν τα καθήκοντά τους;
Να γράψετε κατατοπιστικά σηµειώµατα για τους κριτές και το χορηγό της τραγωδίας.
Ποιες τιµές αποδίδονταν στους ποιητές που νικούσαν σε δραµατικούς αγώνες και στους χορηγούς τους;
Οι περί τον Διόνυσον τεχνίται: Ποιο ήταν το έργο τους και σε ποια σηµερινή τάξη επαγγελµατιών αντιστοιχεί;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου